OSP informacje ogólne
Wpisał: Administrator   
01.04.2007.

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie Gminy Medyka funkcjonuje pięć Ochotniczych Straży Pożarnych: - Medyka - Hureczko - Hurko - Torki - Leszno. Jednostka OSP Medyka w roku 1998 pozyskała samochód , który został przystosowany do potrzeb gaśniczo-ratowniczych. Podjęto starania, aby OSP Medyka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z uwagi na trudności bazowo-lokalowe nie było możliwości uzyskania zgody na ujęcie jej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Samochód i sprzęt strażacki przechowywano w pomieszczeniach i garażu klubu sportowego „Bizon” Medyka, który nie spełniał jednego z warunków (garaż ocieplany). Podjęta decyzja o długo oczekiwanym budynku nowej strażnicy OSP dawała nadzieję na poprawę bazy lokalowej. Budowę strażnicy rozpoczęto w roku 2003 a zakończono w 2005r. W 2006 wykonano ogrodzenie i zagospodarowano plac wokół budynku. Dzięki rozpoczęciu budowy i zagwarantowaniu , że w 2005r. samochód zostanie wprowadzony do nowej strażnicy, jednostka decyzją Nr IX/61 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Teofila Jankowskiego z dnia 23 lutego 2004 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka wyposażona jest w samochód specjalistyczny Jelcz, lekki samochód „Lublin” pozyskany w roku 2006  (zabytkowy samochód pożarniczy „Star” z lat sześćdziesiątych został w styczniu 2008r. przekazany dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), pompy szlamowe i sprzęt podstawowy (pełne umundurowanie, nowoczesna drabina, motopompy gaśnicze). Dzięki włączeniu do systemu ogólnokrajowego wspomagana jest finansowo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz ma możliwość pozyskiwania specjalistycznego sprzętu. Nowo wybudowany budynek posiada dwa boksy garażowe , pomieszczenia magazynowe , pomieszczenia gospodarcze, socjalne, dużą salę narad i pomieszczenia techniczne. Został w pełni wyposażony w sprzęt biurowy (stoliki, krzesła,szafki, biurka, kuchnia elektryczna). Na uznanie zasługuje fakt ,że dzięki nowemu budynkowi jednostka ożywiła swoją działalność . W jej szeregi wstępuje corocznie kilku młodych chłopaków , którzy chętnie włączają się w pracę na rzecz OSP i społeczeństwa. Przy OSP Medyka działa Orkiestra Dęta .

OSP Hureczko Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Hureczka została wybudowana nowa remiza OSP. W budynku mieści się świetlica , boks garażowy , pomieszczenia socjalne(sanitariaty, kuchnia). Większość prac tj. fundamenty, mury, dach, tynki wewnętrzne, zagospodarowanie placu mieszkańcy wykonali strażacy przy udziale mieszkańców. Pozostałe roboty zostałe zapłacone z budżetu gminy. Nowy budynek został wyposażony w nowy sprzęt: stoliki, krzesła, sprzęt kuchenny. Jednostka wyposażony jest w samochód lekki i podstawowy sprzęt gaśniczy.

Pozostałe działające jednostki : Hurko, Torki, Leszno posiadają lekkie samochody typu „Żuk” i systematycznie są doposażane.

Zmieniony ( 10.03.2008. )