Hureczko
Wpisał: Administrator   
30.04.2007.

Hureczko

 Liczba mieszkańców 483
 w tym kobiety 246
 w tym mężczyżni 237
 razem wyborcy 386
 Powierzchnia 270.10 ha

 Stan na dzień

 2015.03.26

 


 

  

SOŁTYS  wsi Hureczko /wybory w dniu 11.01.2015r./

ZBIGNIEW ZAWALSKI

tel: 534 392 453

 

Rada sołecka:

  • Stanisław Cap

  • Henryk Mazur

  • Andrzej Piekarski

  • Jan Szpiech

  • Józef Tompalski
Zmieniony ( 27.03.2015. )