Hurko
Wpisał: Administrator   
30.04.2007.

Hurko

 Liczba mieszkańców 582
 w tym kobiety 275
 w tym mężczyżni 307
 razem wyborcy 472
 Powierzchnia 649,30 ha

 Stan na dzień

 2015.03.26

 


SOŁTYS wsi Hurko  /wybory w dniu 15.01.2015r/

HALINA CHYTRA

 tel: 602 235 957

 

Rada Sołecka:

  • Mieczysław Kalinowski

  • Stanisław Kielar

  • Danuta Matwijczak

  • Witold Walczyszewski
Zmieniony ( 27.03.2015. )