Leszno
Wpisał: Administrator   
02.05.2007.

Leszno

 Liczba mieszkańców 682
 w tym kobiety 348
 w tym mężczyżni 334
 razem wyborcy 534
 Powierzchnia 1166,76 ha

 Stan na dzień

 2015.03.26

 


 

Sołtys wsi Leszno /wybory w dniu 8.02.2015r./

SZCZEPAN PIETRUSZCZAK

tel: 518 537 824

Rada sołecka:

  • Stanisław Baran

  • Józef Hanasko

  • Łukasz Kędzior

  • Edward Leszczuch

  • Jan Mielnik 
Zmieniony ( 27.03.2015. )