Medyka
Wpisał: Administrator   
02.05.2007.

Medyka

 Liczba mieszkańców 2692
 w tym kobiety 1352
 w tym mężczyżni 1340
 razem wyborcy 2124
 Powierzchnia 1678,40 ha

 stan na dzień

 2015.03.26

 


 

 

Sołtys wsi Medyka /wybory w dniu 8.02.2015r./ 

MIECZYSŁAW FIGIELA

tel 501 732 266

 

Rada sołecka:

  • Stanisław Adamski

  • Mariusz Gumienny

  • Andrzej Górecki

  • Mieczysław Kędzierski

  • Mieczysław Pawlu¶

  • Renata Szczepaniak

  

Zmieniony ( 27.03.2015. )