Siedliska
Wpisał: Administrator   
02.05.2007.

 Siedliska

 Liczba mieszkańców 728
 w tym kobiety 400
 w tym mężczyżni 328
 razem wyborcy 564
 Powierzchnia 611,88 ha

Stan na dzień 

 2015.03.26

 


 

Sołtys wsi Siedliska /wybory w dniu 25.01.2015r./

JANUSZ KORALEWICZ

 tel. 696 014 517

Rada Sołecka:

  • Franciszek Dudek

  • Stanisława Lewczyszyn

  • Andrzej Patrzyk

  • Marian Wojcieszek
Zmieniony ( 27.03.2015. )