Ważne informacje

Dla ułatwienia Klientom załatwiania spraw poprzez usługi elektroniczne, w większości urzędów na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje

"Katalog dostępnych usług Województwa Podkarpackiego".

Niezależnie od informacji umieszczanych na stronach internetowych urzędów, prosimy o sprawdzenie dostępności usług/sposobu załatwienia sprawy na stronie https://www.pseap.pl/uslugi

Urząd Gminy Medyka jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.