Uchwała Nr XXXVII/268/2017 Rady Gminy Medyka z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowanie sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

 

Uchwała Nr XLVIII/327/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce.

 Uchwała Nr XLVIII/328/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Torkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Torkach.

Uchwała Nr XLVIII/329/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lesznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lesznie.

Uchwała Nr XLVIII/330/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Hureczku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hureczku.

Uchwała Nr XLVIII/331/17 Rady Gminy Medyka z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Siedliskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Siedliskach.

 

Dane adresowe placówek edukacyjnych na terenie Gminy Medyka:

Gimnazjum w Medyce: http://www.gmedyka.cal24.pl/
37-732 Medyka 292
tel: 016 6715552
tel: 016 6760810
Szkoła Podstawowa w Medyce: http://www.spmedyka.pl/wp
37-732 Medyka 292
tel: 016 6715385
Szkoła Podstawowa w Torkach: http://sptorki.drl.pl
37-732 Torki 29
tel: 016 6715229
Szkoła Podstawowa w Lesznie: http://spleszno.superszkolna.pl/
37-723 Leszno 178
tel: 016 6715394
Szkoła Podstawowa w Hureczku
37-705 Hureczko 100
tel: 016 6780924
Szkoła Podstawowa w Siedliskach
37-705 Siedliska 104
tel: 016 6780882

 Samorządowe Przedszkole w Medyce

37-732 Medyka 479A
tel: 016 6715546