O G Ł O S Z E N I E   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce informuje, że w ramach porozumienia z CARITAS Archidiecezji Przemyskiej po raz kolejny przystąpiono do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Medyka pomocy żywnościowej.

 

         Osoby zainteresowane pomocą żywnościową muszą spełniać kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a ich dochód nie może przekroczyć 200 % kryterium ustawowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. :

- dla osoby w rodzinie - 1.028 zł

- dla osoby samotnie gospodarującej - 1.268 zł

 

Wszystkich kwalifikujących się zgodnie z w/w kryteriami zapraszamy od 1 września 2017 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, Medyka 159 w godzinach od 7.00 do 14.00 po skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

D Y S T R Y B U C J A  P R O D U K T Ó W    Ż Y W N O Ś C I O W Y C H  rozpocznie się
w dniu 3 października 2017 r.
w Centrum Charytatywnym Caritas Archidiecezji Przemyskiej
przy ul. Kapitulnej 1 w Przemyślu.

 

         Żywność z Programu FEAD wydawana będzie w każdy wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 8.30 do 14.00.

 

W trakcie trwania Programu każdy odbiorca pomocy żywnościowej może korzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu.

 

 

Zestaw 19 artykułów spożywczych przewidzianych na osobę w trakcie trwania Podprogramu FEAD 2017:

 

1.Groszek z marchewką-4 kg;                                         

2.Fasola biała-4 kg;                                                         

3.Koncentrat pomidorowy-1,76 kg;                                     

4.Buraczki wiórki-1,05 kg;                                                 

5.Powidła śliwkowe-1,5 kg ;                                              

6.Makaron jajeczny-4,5 kg ;                                               

7.Makaron kukurydziany bezglutenowy-0,5 kg

8.Ryż biały-4 kg;                                                               

9.Kasza gryczana-2 kg

10.Herbatniki maślane-0,6 kg;

11.Mleko UHT-7 l;

12.Ser podpuszczkowy-2,4 kg;

13.Gularz wieprzowy z warzywami-1,7 kg

14.Szynka drobiowa-3 kg;

15.Szynka wieprzowa mielona-2,1 kg ;

16.Pasztet wieprzowy-0,64 kg ;

17.Filet z makreli w oleju-1,7  kg;

18.Cukier biały-4 kg;

19.Olej rzepakowy-4 l.