Informacje dotyczące gospodarki odpadami w Gminie Medyka. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Medyka, parter pok. nr 23 Stanowisko kasowe lub Stanowisko ds. gospodarki odpadami oraz pod numerem telefonu 16 6715391 wewn. 24 lub 21 w godz. 8:00-12:00

  1. Harmonogramy odbioru odpadów w roku bieżącym
  2. REJESTR DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA
    ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI
    NIERUCHOMOŚCI