Oświadczenie o dostępności - informacje podstawowe.

Serwis www.medyka.itl.pl/ugm został zaimplementowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność publikowanej strony internetowej, serwis będzie modyfikowany w tym celu.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • WCAG 2.0 (poziom AA)