TELEFON ALARMOWY - 112

 
 
 

 

 

 

POGOTOWIE RATUNKOWE - 999

STRAŻ POŻARNA - 998

POLICJA - 997

POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991

POGOTOWIE GAZOWE - 992