Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone gminie. Podstawowym aktem prawnym regulującym zakres zadań jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 115, poz. 728 z późn. zm.). Ośrodek wypłaca także świadczenia rodzinne wraz z dodatkami w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).


Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce w formie pliku PDF


Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009 - 2015
w formie pliku PDF


NIP 795-21-43-638

Godziny otwarcia: pn-pt 7.00-15.00